Serenti Pamuk Otel Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Giresun Serenti Otelcilik Turizm ('Şirket') olarak , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('Kanun') olarak , http://www.serenti.com.tr Internet Sitesi ('Web Sitesi') olarak ve sunmuş olduğu hizmetler ('Hizmet') olarak anılacaktır.

Şirket , Kanun'un öngördüğü ilkeler kapsamında , kişisel verilerin işlenmesi , silinmesi , yok edilmesi , anonim hale getirilmesi , aktarılması , ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Kanun'dan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kanun'a uygun bir şekilde düzenlenmiş olan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin ('veri sahibi') erişimine sunulmaktadır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası , Şirket'in ;

  • Kişisel verilerin toplandığı yöntemler ve hukuki sebepleri,
  • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
  • Veri sahiplerinin hangi kategoride kişisel verilerinin işlendiği (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
  • İlgili kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı,
  • Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı,
  • Kişisel verilerin saklanma süreleri,
  • Veri sahiplerinin kendi kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini ayrıntılı olarak belirtmektedir.

Copyrights © 2016 Serenti.com.tr  -  Tüm Hakları Saklıdır.